Prírodovedci v Semenolese

Prezentovanie lesníckej práce a prevádzky učiteľom a prírodovedcom, ktorí budú ovplyvňovať ďalšie generácie, je jedna z ciest ako meniť pohľad verejnosti na lesníctvo.

„Učenie je matka múdrosti“ a ako sa ďalej hovorí: „Nik učený z neba nespadol“. O učení je toho popísaného naozaj veľa, niekedy sa v tom človek stráca. Svoje o tom vedia hlavne učitelia. Však oni sú tí, ktorí neustále kreujú a ovplyvňujú myslenie svojich študentov.

Ak je teda v záujme nás lesníkov zmeniť mienku verejnosti, treba začať od učiteľov, či budúcich, učiteľov, ale aj prírodovedcov a predstaviť im našu prácu a reálne ukázať, čo lesníctvo znamená v praxi.

Dôležité je naštrbiť zvedavosť a záujem príde sám. Exkurzia mladých prírodovedcov a učiteľov biológie v OZ Semenoles mala tiež svoju malú predohru. Bola ňou asi dvojhodinová prezentácia lesníctva a lesnej pedagogiky na Fakulte prírodných vied UMB v BB ešte začiatkom roka 2018. Potom krátky telefonát, dohodnutie termínu a už sa kolesá autobusu hnali cez Donovaly do Liptovského Hrádku. Tam na tridsiatku študentov pod vedením docentky Svetlany Gáperovej, čakali už naši kolegovia Gabriela Luptáková a Ján Sochor.

Prvou zastávkou bolo laboratórium na testovanie kvality osiva lesných drevín. Študenti sa dozvedeli niečo o normách testovania, o odbere vzoriek a hlavne o jednotlivých testoch technických a biologických vlastností osiva. Zopakovali si mnohé vedomosti zo školy a videli ich praktické uplatnenie. Všetko si lepšie pamätáme, keď si to vyskúšame aj prakticky, preto si niektorí skúsili stanoviť absolútnu hmotnosť osiva jedle bielej.

Druhá časť prehliadky bola zameraná na spracovanie semennej suroviny a semena a skladovanie osiva. A keďže úroda v zberovej sezóne 2018 bola naozaj dobrá bolo sa na čo pozerať. V závere sa Semenoles budúcim učiteľom pochválil novou lesoučebňou, v ktorej už rok pracujú s deťmi.