Rok v Lesníckom skanzene

Návštevnosť v Lesníckom skanzene láme rekordy. Tento rok ho navštívilo takmer 70.000
návštevníkov z 23 krajín.

Zima zavítala už aj do lesníckeho múzea v prírode, Lesníckeho skanzenu, ktorý je síce otvorený celoročne, ale jeho hlavná sezóna začína vždy 1. mája „Otvorením Vydrovskej doliny“ a každoročne sa uzatvára 30. septembra.

Počas hlavnej sezóny sa v skanzene nachádzajú aj exponáty, ktoré už v zimnom období nenájdete. Patria medzi ne malé drevené repliky stavieb, ktoré boli, ale aj sú súčasťou lesníckej histórie a súčasnosti. Okres nich, je tento „mini svet“ plný  drevených zmenšenín ľudí a zvierat. V zime je pre návštevníkov uzavretá aj replika drevenej kaplnky z Hornej Bzovej, na ktorej existenciu upozornil lesníkov náš bývalý zamestnanec Martin Žilka. Rovnako je uzatvorená aj horáreň s expozíciou Lesníckeho a drevárskeho múzea.

Kým počas leta sa tu každoročne druhú sobotu v júli koná „Deň stromu“, najväčšie podujatie pre verejnosť, ktoré štátny podnik LESY Slovenskej republiky organizuje a skanzen zaplnia tisícky ľudí, po ukončení hlavnej sezóny sa skanzen pomalinky „vyľudňuje“, i keď návštevníkov tu stretnete celoročne. V tomto čase však nad ruchmi, hlasmi a zvukmi spôsobenými človekom, začínajú prevládať zvuky prírody. V takomto tichom a pokojnom období, vždy jeden deň na konci októbra, prichádzajú lesníci na Symbolický lesnícky cintorín, vzdať poctu všetkým, ktorí položili svoj život pri práci v lese.

Ak sa vyberiete do skanzenu mimo hlavnej sezóny, treba si dávať pozor, pretože chodníky sú v tomto čase neudržiavané. Hoci skanzen nie je oplotený, pri vstupe do neho sa pri pokladni počas hlavnej sezóny vyberá symbolické vstupné. Tieto financie sa potom využívajú na rôzne úpravy a starostlivosť o exponáty, ktoré nahlodáva zub času.

O tom, že lesnícky skanzen je naozaj krásne miesto, ktoré sa oplatí vidieť, svedčí aj stále narastajúca návštevnosť. Už v roku 2017 ho navštívilo 62.498 ľudí a tento rok ich bolo takmer o 6000 viac, presnejšie 68.371, a to uvádzame len tých, ktorých sme reálne počas hlavnej sezóny, ale aj mimo nej zaznamenali. Tento rok prilákal skanzen venovaný lesníctvu vo Vydrovskej doline neďaleko Čierneho Balogu až 2635 cudzincov z 22 krajín. Z nich 1728 bolo českých turistov. Druhú najpočetnejšiu skupinu tvorili Angličania (276 ľudí) a trojicu uzatvárajú naši južní susedia s počtom 206 návštevníkov.

Netreba zabúdať, že veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí vytvorili toto nádherné dielo, tým, ktorí na ňom neustále pracujú a zveľaďujú ho, našim kolegom z OZ Čierny Balog a mnohým iným, ktorí priložili ruku k dielu.

A čo by sme mohli zapriať Lesníckemu skanzenu do Nového roka 2019?

Nech len prekvitá a nech je k nemu čas zhovievavý a aby tu bol vždy dostatok ľudí, ktorí sa oň budú starať naďalej.