Archeologický fond

Archeologický fond (5 600 predmetov)

Zahrňuje prevažne črepový materiál zo zberov a výskumov archeologických lokalít vo Zvolene (Môťovský hrádok, Pustý hrad, Haputka, Podborová), ale i územie regiónu (Sliač, Bzovík, Dvorníky, Krupina, Sása). Najcennejšími sú bronzové depoty datované do 13.-11. storočia pnl, stredoveká keramika z námestia vo Zvolene (14.-15. storočie). Výnimočný je nález zlatého drôtu z mladšej doby bronzovej z lokality Borová hora.