Historický fond

Historický fond (13 700 predmetov)

Je spätý s regiónom Zvolena, Krupiny a je značne rôznorodý. Zahrňuje umeleckú históriu - barokové plastiky, olejomaľby, grafické listy, hodiny, nábytok; ďalej úžitkové predmety – medený a cínový riad, cechové výrobky, sklo, historický textil, zbrane. Cenné sú zbierky pohľadníc miest a obcí regiónu, zbierka odtlačkov pečatidiel od Kolamana Peťku a zbierka medailí a odznakov.