Drevársky fond

Drevársky fond (8 000 predmetov)

Zahŕňa pracovné stroje, nástroje a náradie dokumentujúce drevospracujúceremeslá – piliarstvo, stolárstvo, kolárstvo, debnárstvo, korytárstvo, šindliarstvo, tesárstvo, rezbárstvo. Ďalej obsahuje výrobky domáceho, remeselného a priemyselného spracovania dreva – nábytkárske, stavebno-stolárske, športové, papierenské, chemické... a modely výrobných liniek a drevostavieb. Cenná a rozsiahla je zbierka hoblíkov.