Mykologický fond

Mykologický fond (2 600 predmetov)

Bol založený v roku 1999 za účelom zhromažďovania hubového materiálu. Zbierka pozostáva z bazidiomycétov a askomycétov, pričom je tu kladený dôraz na zber radu Pezizales, kde už je asi 600 položiek. Význam fondu spočíva v mapovaní rozšírenia jednotlivých druhov húb na území Slovenska. Tento materiál slúži ako študijný materiál pri riešení potenciálnych taxonomických problémov. Všetky položky sú uložené vo forme exikátov.