Lesnícky fond

Lesnícky fond (6 300 predmetov)

Tento fond mapujúci celé Slovensko zahŕňa prírodovedné zbierky z geológie, botaniky, zoológie; geodetické prístroje a rôzne meračské náradie; ručné a motorové píly, ťažobné nástroje a náradie používané pri zakladaní a pestovaní lesa, modely lesných stavieb. Cenné sú najmä lesnícke mapy a plány z 18. a 19. storočia napr. Dekretova mapa z roku 1809.