Numizmatický fond

Numizmatický fond (2 800 predmetov)

Zahrňuje staré kovové platidlá krajín Európy Ameriky, ale najmä kovové a papierové platidlá z území Rakúskej monarchie, Rakúsko-Uhorska, ČSR, ČSFR, Protektorátu Čiech a Moravy, Slovenského štátu. Vzácne sú rímske a byzantské mince. Cenný je hromadný nález pražských grošov z 15. storočia, no najpozoruhodnejšie sú mince z hriňovskej sklárne a minca z továrne Union vo Zvolene.