Podlimitné zákazky

Podlimitné koncesie

Poskytovanie komplexnej služby energetického kontraktingu pre Odštepný závod lesnej techniky (OZLT)

Protipožiarna LC Jaminy – prebudovanie zo ZV na LC

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Protipožiarna LC Pätiná - Burda, rekonštrukcia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik , Odštepný závod Rimavská Sobota

Dodávka granulovanej kŕmnej zmesi pre raticovú zver na rok 2014

OZ SEMENOLES - Topoľ šľachtený na rok 2014

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

Rekonštrukcia spevnených plôch a dažďovej kanalizácie dielne RSLT Vranov - OZLT

Rekonštrukcia spevnených plôch a dažďovej kanalizácie dielne RSLT Vranov - OZLT

Dodávka a pokládka asfaltu na LC Chocholná - Kykula - OZLT

formular § 41 - Otváranie časti ponúk "Ostatné" formular § 136 písmeno c) - Otváranie časti ponúk "Ostatné"

Mulčovanie, frézovanie a chem.ošetrovanie na OZ Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica

OZ SEMENOLES - stroj na oštrenie sadeníc voskom

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - rašelina, substrát

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles