Zákazky podľa §9 ods. 9

Inštalácia teplovzdušného kúrenia na chate pred Obrubovanskou

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Dodávka pšenice do zvernice Žuhračka

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik , odštepný závod Levice.

Dovoz kameňa nákladným autom a úprava odvozného miesta

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pranie bielizne

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Čistenie odvodňovacích priekop a priepustov v LO Raková

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Nákup 225 ks mäsových prepraviek T 50 ( s požadovaným príslušenstvom a dopravou...).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Nákup 14 ks BIG boxov na uskladnenie osiva ( obložnosť 500 kg, 700 - 800 litrov, prístup zhora i z boku, stohovanie cca 5 t.....).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Oprava prístrešku pri Hájenke Dobrá Voda

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Oprava vylomených dverí , výmena vložky, výroba a osadenie oplechovaných dverí s rámom...

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Oprava LC Slnečné údolie

Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

Dodávka pšenice s dopravou do bažantnice Beľuja

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Levice.

Oprava zvážnic buldozérom na LS Plášťovce, LO Ryžovisko

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Levice

Dodávka raže do revíru Karikáš

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Levice

Úprava LC Krížne cesty, Mariášová, Jaseňová

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky Dodávka elektrického akumulačného vykurovania na OZ Slovenská Ľupča

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča

Terénne úpravy v JPRL 164, 165

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica