Zákazky podľa §9 ods. 9

Výzva na predkladanie ponúk: Zhotovenie PD k realizácii stavby BIODIVERZITA SK-CZ

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Trenčín

Zákazka na opravu podstienky AB – OZ Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výroba a dodanie kancelárskeho nábytku

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Oprava betónového schodiska

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Nákup vakcíny FSME-IMMUN

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Nákup 300 ks sadeníc muchovníka jelšolistého.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Náter striech ( 680 m2 ) na ŠS Hladomer.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Nákup expedičnej textílie MALINEX 5400 m2 šírky roliek 50 cm až 160 cm.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Vakcína proti kliešťovej encefalitíde

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov na ŠS Jochy pre r.2014.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Oprava vozidla Iveco Turbodaily, evidenčné číslo TN527AT

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Stavebné úpravy na šatni ES Topoľčianky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Klampiarske práce na budove ES Topoľčianky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Informačné tabule a drevené prístrešky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Nákup 5 t traktorového návesu a traktorového návesu "platniaka".

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Nákup bubnovej kosačky za UKT.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Nákup závlahového bubna.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Predajňa vína – prerábka rozvodov vody, kanalizácie

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Nákup drôtených košov na zemné baly pri expedícii okrasných drevín v počte 6500 ks.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Nákup viazacieho materiálu (1750 kg špagátu + 100 kg viazacej pásky).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok