Zákazky podľa §9 ods. 9

Úprava LC Krížne cesty, Mariášová, Jaseňová

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky Dodávka elektrického akumulačného vykurovania na OZ Slovenská Ľupča

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča

Kamerový systém „dodávka a montáž – AB OZ Košice“

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

BOZP a ochrana pred požiarmi na OZ Smolenice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Oprava chladiaceho boxu SCHR Parina

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Byt v budove býv. LS Žitná Radiša – výmena kotla ÚK

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Preprava kolov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – dodanie nábytku na chatu

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena)

Rekonštrukcia prístrešku pri háj. Košariská

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Čistenie odvodňovacích priekop a priepustov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

oprava podláh na LS Gabčíkovo

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice

dodávka elektronického zabezpečovacieho systému Kerestúr

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice

Výmena rozvodov vody vrátane dodávky a montáže zdravotechniky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Oprava UDS

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Dodanie ručne maľovaných máp lesníckeho skanzenu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Dodanie hranolov na odrážky

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Dodanie reziva pre Lesnícky skanzen

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

AB OZ Trenčín – výmena interiérových dvier

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky Dodávka a montáž ohrievača teplej vody na ES Medzibrod

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča

Zákazka na nákup Cermixu pre zver pre PR Kľak,Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica