Zákazky podľa §9 ods. 9

Oprava kúpelne a vnútornej kanalizácie na LS Ladzany

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Grafická pracovná stanica pre AutoCAD Inventor

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik , Odštepný závod Prešov

§9 Zverejnenie zadania zákazky na výsek a výrub v OP VN 226 V.Šariš v úseku ACI-A2 pre VSD a.s.

AB LS Nové Mesto nad Váhom – výmena sanity, obkladov a dlažieb, oprava zdravotechniky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

AB OZ Trenčín, 2. Poschodie – výmena interiérových dvier

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

AB LS Nemšová – výmena okien

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

2bj Rybníky Horné Srnie – byt č. 2, výmena obkladov a dlažieb

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Dodávka a montáž nábytku na mieru do AB OZ Levice

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik ,Odštepný závod Levice

DPC Hôrka – Brvenice, zemné práce

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Lesná cesta Franková – povodňové škody

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

Lesná cesta Podkopčianka – povodňové škody

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

Dodávka nábytku do AB OZ Levice

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Levice

Meliorácia semenného sadu na ŠS Oravská Priehrada.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Oprava hájenky Lehotský Háj – vypracovanie PD

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Predaj krmiva

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Dovoz krmiva pre zver

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Vyvložkovanie prasknutého dvoj komína

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Výmena boilera ZSD OZ Topoľčianky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zabezpečenie služby: " Pranie a čistenie prádla pre OZ Rimavská Sobota"

Lesy Slovenskej republiky,štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota

Starostlivosť o Malú Zvernicu

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky