Zákazky podľa §9 ods. 9

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chaty Tri vody

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Prekrytie strechy na Hosp. budove pri horárni pred Kýčernou

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Výmena kotla ústredného kúrenia - Administratívna budova OZ Čierny Balog

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice

Výzva na predloženie cenovej ponuky

28.08.2013
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku " Vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu: Lesná cesta Selce - Píla, rekonštrukcia"

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku " Vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu: Lesná cesta Hrochoťská dolina, rekonštrukcia"

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Vypracovanie PD na akciu - Rekonštrukcia hájenky Hrdzavá

LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Oprava vtokového objektu a údržba hrádze vodnej stavby Iľanovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Vypracovanie PD na akciu - Rekonštrukcia lesnej cesty Mokrian Potok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Vypracovanie PD na akciu - Rekonštrukcia lesnej cesty Živice_Slaná

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Vypracovanie PD na akciu - Lesná cesta Krížnica-prestavba

Oprava priepustu v lokalite Jarošova chata na LS Michalová

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Oprava priepustu v lokalite Dolné Vexle na LS Michalová

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku - Úprava eróznych rýh lesnej cesty Gandalovo buldozérom

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku - Naoranie zvážnice Kopaničky buldozérom

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku - Úprava zvážnic na LS Šášov buldozérom

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku - Odstránenie stavby

Výstavba drevárne a oprava interiéru chaty Pod Javor

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

Výzva na predloženie cenovej ponuky na náter dažďových zvodov AB.