Zákazky podľa §9 ods. 9

Upratovanie poľovníckych chát

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Rozvoz sena, zvoz diviny a drobné služby v poľovníctve

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Nákup špeciálneho granulátu pre jelene

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Nákup špeciálneho granulátu pre zubre

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Nákup kŕmnej kukurice pre lesnú zver

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Nákup kŕmneho jačmeňa pre lesnú zver

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zákazka na nakladanie dreva na nákladné automobily, alebo vagóny na expedičných skladoch OZ Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Dodanie betónových skruží

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zákazka na dopravu krmiva pre zver pre PR Kľak, Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Pranie bielizne na OZ Šaštín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Oprava kúrenia hájenka Piesky - materiál

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Nákup 2 vyzdvihovacích nožov s priemerom 50 cm pre Pazzagliu FZ 90 a FZ 110.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Dodávka, montáž a záručný servis pre splyňovací kotol na drevo o výkone 75 kW pre ŠS Šajdíkové Humence.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – dodanie nábytku na chatu

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena)

Oprava kúrenia hájenka Piesky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku "premiestňovanie dreva z OM na OM a pomocné práce"

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rimavská Sobota

Dodávka jačmeňa a raže do zvernice Žuhračka

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice

Dodávka a montáž prístupových rámp na LS Želiezovce

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Montáž ineternetu SAT

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok