Zákazky podľa §9 ods. 9

Výmena okien na chate Kolienec

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Materiál poľnohospodárskej výroby - Kŕmna kukurica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky revízia EZS na OZ Slovenská Ľupča

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Slovenská Ľupča

Zvážnica Hrubolúcka - oprava na LO Dolný les, LS Holíč

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Terénne práce v JPRL 59 10, 60, 63, 68 10

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Terénne práce v JPRL 124, 130 A, 456, 457, 458

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Zákazka na vybudovanie sústavy bleskozvodov na LS Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Zákazka na nákup krmiva pre zver pre PR Kľak,Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

LC Malinné – oprava RP

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

DPC Kálnica sklad – oprava dažďovej kanalizácie

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

LZ Antonstál – oprava strechy vonkajšieho točitého schodiska

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

AB ES Trenčianska Turná byt č. 1 – oprava

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

ES Ladce - oplotenie

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Vyhotovenie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemkov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Úprava zvážnic buldozérom na LS Plášťovce

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Prevoz kameniva - rôzne

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Zakázka na výmenu strešných okien

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

AB ES Bánovce nad Bebravou – maliarske práce

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – Dodávka Ovsa na prikrmovanie zveri

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena)

Oprava havarijného stavu priepustu a mostu na LS Topoľčianky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky