Zákazky podľa §9 ods. 9

Príprava a podávanie občerstvenia na spoločných poľovačkách

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Vodovodná prípojka bytový dom Trstín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Úprava zvážnic buldozérom na LS Pukanec

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – Výroba energetického dreva pri čistení plôch od nárastu

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena)

Markova chata-oprava strechy

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Dodávka slnečnice

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Zákazka na porealizačné zameranie HB Terebľa- novostavba na LS Slanec

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

05.12.2013
Vchodové dvere ES Topoľčianky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Vchodové dvere chata Stanovisko

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Čistenie drobného vodného toku Kyslá pomocou kráčajúceho bagra od naplavenín cca 300 m3 a odvoz naplavenín

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Oprava Hosp. budovy – byt pri LS Krám

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Dodanie ocele plochej 50x10

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Inštalácia kamerového systému do priestorov ES Hronec

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Nákup 2 ks prefabrikovaných betónových dielov skladov sadeníc (garáží) s dverami

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky Oprava zábradlia pri koryte vodného toku Brusniansky potok.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča

ES Bánovce nad Bebravou – preprava kameniva

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – Dodávka 10 t Kukurice na prikrmovanie zveri

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena)

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – Dodávka 10 t Ovsa na prikrmovanie zveri

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena)

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prešov – Rozvoz sena pre zver

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ak je hodnotiacim kritériom iba najnižšia cena)