Jarné výsadby v projekte Milión stromov pre Slovensko

Dňa 12.4.2022 sa spoločnosť Kronospan s.r.o. prostredníctvom svojich zamestnancov zúčastnila jarného zalesňovania na LS Beňuš, organizačnej zložky LESOV SR, š.p. OZ Horehronie.

Firmám na životnom prostredí záleží a my sme radi, že sa do projektu Milión stromov pre Slovensko zapájajú aj naši obchodní partneri. Okrem dobrovoľníckych výsadieb pokračujeme v roku 2022 tiež vo výsadbách so spoločnosťami, ktoré cítia zodpovednosť realizovať sa v problematike výsadby lesov.

Dňa 12.4.2022 sa spoločnosť KRONOSPAN, s.r.o. prostredníctvom svojich zamestnancov zúčastnila jarného zalesňovania na LS Beňuš, organizačnej zložky LESOV SR, š.p. OZ Horehronie. Svojou účasťou nás poctil aj samotný konateľ spoločnosti. Okrem uvoľnenia vlastných zamestnancov na túto lesu a svetu prospešnú aktivitu, vyčlenil finančný príspevok na 20.000 ks sadeníc lesných drevín, z ktorých 600 ks voľnokorenných bukov už vlastnoručne vysadili jeho zamestnanci.

V mene štátneho podniku LESY SR aj týmto spôsobom vyjadrujeme poďakovanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                LESU ZDAR!