Milión stromov pre Slovensko a náš nultý ročník

Počas jarnej a jesennej sezóny sa aj napriek povinnému testovaniu do projektu zapojili stovky ľudí, ktorí spoločnými silami pod odborným dozorom koordinátorov projektu a tiež samotných lesníkov, lesných robotníkov a lesných žienok, vysadili 51.415 sadeníc. Kým na jar sa podarilo vysadiť 29.365 ks, jeseň pod hrozbou pandémie sme výsadbu ukončili 19. brigádou s počtom 22.050 ks vysadených sadeníc.

Ročne sa na Slovensku vysadí približne 40 miliónov sadeníc lesných drevín, z ktorých štátny podnik LESY                                                      SR vysádza 16 miliónov.
Projekt s názvom Milión stromov pre Slovensko, ktorého cieľom je v spolupráci s PEFC Slovensko a OZ Moje Slovensko koordinovane
umožniť verejnosti na pozemkoch v správe štátneho podniku LESY SR vysadiť milión sadeníc lesných drevín, ukončil svoj
úspešný nultý ročník. Podarilo sa ho odštartovať 24.4.2021 na OZ Trenčín a realizovať naprieč pandémiou zmietaným Slovenskom.

Počas jarnej a jesennej sezóny sa aj napriek povinnému testovaniu do projektu zapojili stovky ľudí, ktorí spoločnými silami pod odborným dozorom koordinátorov projektu a tiež samotných lesníkov, lesných robotníkov a lesných žienok, vysadili 51.415 sadeníc. Kým na jar sa podarilo vysadiť 29.365 ks, jeseň pod hrozbou pandémie sme výsadbu ukončili 19. brigádou s počtom 22.050 ks vysadených sadeníc.