Dunajskými luhmi po novom

Lesnícky náučný chodník Dunajskými luhmi, ktorý je v súčasnosti v správe Odštepného závodu Levice, LS Gabčíkovo, bol otvorený v roku 2005 a v roku 2019 sa dočkal zaslúženej obnovy.

Patrí k najkrajším a najzaujímavejším náučným chodníkom, ktoré vybudovali lesníci zo štátneho podniku LESY SR. V priebehu druhého polroka 2019 sa dočkal zaslúženej obnovy.

Lesnícky náučný chodník Dunajskými luhmi, ktorý je v súčasnosti v správe Odštepného závodu Levice, LS Gabčíkovo, bol otvorený v roku 2005. Prechádza jedinečným prostredím dunajských lužných lesov rastúcich v území ramenných sústav Dunaja. Jednotlivé náučné tabule chodníka informujú návštevníkov o rozmanitej faune a flóre tohto územia, o rieke Dunaj ako veľtoku Európy, ale aj o hospodárení v lužných lesoch. Atraktívnou súčasťou prehliadky chodníka je plavba na lodi. Chodník je preto otvorený len sezónne, spravidla od mája do polovice októbra.

Keďže v bezprostrednej blízkosti sa nachádza turisticky veľmi frekventované Vodné dielo Gabčíkovo, ani Lesnícky náučný chodník Dunajskými luhmi nemá o návštevníkov núdzu. Prichádzajú tu turisti z rôznych kútov Slovenska i Maďarska, atraktívny je pre rybárov aj cykloturistov. Prístupová cesta k nemu je dokonca vhodná aj pre telesne hendikepovaných ľudí. Deti, ktoré tu prichádzajú v júni v rámci školských výletov, si môžu na vyhradenom mieste nielen opekať, ale dozvedieť sa aj niečo nové o lesníckej práci a hospodárení v okolitých lesoch počas besied s tunajšími lesníkmi.

Vysoká návštevnosť si za roky existencie náučného chodníka vybrala svoju daň. „Boli tu turistami poškodené stoly pri ohnisku či rákosový úplet okolo altánku. Na zlom stave náučného chodníka sa však podpísali aj viaceré záplavy. Počas nich býval chodník niekedy zaplavený až nad strechu altánku,“ hovorí Jozef Habara, vedúci LS Gabčíkovo. „O obnove náučného chodníka, ktorá by bola hradená z eurofondov, sa uvažovalo už v roku 2014 v rámci cezhraničnej spolupráce s Maďarskom. Maďarský partner však nakoniec od projektu odskočil,“ dopĺňa.

S obnovou chodníka sa tak začalo až v roku 2019. Investovaných bolo celkovo takmer 7 500 €, z toho 4 000 € v rámci mini projektu GR a 3 430 € tvorili vlastné prevádzkové zdroje OZ. „S použitím týchto financií sa nám podarilo opraviť pramicu, teda čln, ktorým realizujeme plavby po ramene Dunaja. Pramica mala prehrdzavené dno, takže druhá komora bola plná vody a plavba s ňou nebola možná. Museli sme ju vybrať z ramena Dunaja žeriavom a previezť do dielní Vodného diela Gabčíkovo. Až po vyzdvihnutí z vody a natlakovaní dna sa zistilo, že nejde len o malú dierku v spodnej časti pramice, ako sme si pôvodne mysleli. Bolo nutné urobiť úplne nový spodok člna, keďže ten pôvodný bol celý deravý,“ vysvetľuje Jozef Habara. „Taktiež sa nám podarilo obnoviť náter veľkej pramice, ktorá je vystavená na náučnom chodníku. V minulosti slúžila na prevoz dreva. Po Dunaji ju tlačila malá pramica, na ktorej dnes vozíme návštevníkov, sadenice na zalesňovanie ostrovov, lesných pracovníkov i stroje na pontóne,“ dopĺňa vedúci LS Gabčíkovo.

    

Okrem opravy člnov sa pristúpilo aj k obnove ďalších súčastí náučného chodníka. „Opravili sme striešku na stojane s drevinami rastúcimi v inundácii Dunaja. Upravili sme okolie chodníka, ktoré bolo porastené bujnou vegetáciou. Podarilo sa nám tiež opraviť rákosovú strechu na altánku. V minulosti sa takéto rákosové úplety vyrábali aj priamo na LS Gabčíkovo, ale postupne ich nahradili modernejšie technológie v stavebníctve a výroba sa tak zastavila. Rákosie potrebných rozmerov na strechu sme zohnali až v Maďarsku,“ spomína Jozef Habara.

Obnova Lesníckeho náučného chodníka Dunajskými luhmi však zďaleka nie je ukončená. „Zostalo nám obnoviť a aktualizovať informačné tabule na chodníku. Ak to situácia dovolí, chceli by sme tiež vybudovať rozhľadňu na pozorovanie vodného vtáctva a okolitej prírody, ktorá by mohla slúžiť aj pre imobilných návštevníkov. Ďalej by sme chceli doplniť lavičky a stojany na bicykle, ako aj zmodernizovať ohnisko, ktoré by okrem opekania slúžilo aj na grilovanie,“ približuje víziu do budúcnosti Jozef Habara.

Kolegom lesníkom z OZ Levice želáme, aby všetky tieto ich plány mohli byť zrealizované a zaujímavému náučnému chodníku Dunajskými luhmi sa tak dostalo komplexnej obnovy.

 

Ing. Jozef Habara, Mgr. Lucia Čekovská