Projekt ovocných lesných ciest na OZ Beňuš

Koncom apríla zamestnanci ústredia OZ Beňuš v spolupráci s obcou Bacúch zrealizovali výsadbu ovocnej lesnej cesty v lokalite Malé Zeleno. Už teraz možete hádať, ktorá bude ďalšia ..

Zamysleli ste sa nad tým, prečo v lesnej zeleni nedominujú ovocné stromy? Možno preto, že sú na údržbu náročnejšie. No zaparkovať auto pod ovocným stromom obsypaným úrodou, tiež nie je z hľadiska ochrany svojho majetku, najlepšie riešenie. Veď jablko nepadá ďaleko od stromy.

No naše cesty ešte stále lemujú vekom a časom nahlodané ovocné stromy, ktoré sem pred desiatkami rokov vysali ľudia ako vetrolamy, ktoré okoloidúcim v čase úrody poskytli osvieženie. A to pomerne zdravé, keďže o tak rapídnom rozvoji cestnej premávky sa vtedy ľuďom ani nesnívalo.

V niektorých oblastiach ovocné stromy nahradili lipové, či topoľové aleje, ktoré sú takmer bezúdržbové. Dobré veci pretrvajú roky, či už v realite alebo v myšlienkach...

Koncom apríla zamestnanci ústredia OZ Beňuš, v spolupráci s obcou Bacúch zrealizovali jeden výnimočný projekt , a to výsadbu  tzv. ovocnej lesnej cesty v lokalite Malé Zeleno.

OZ Beňuš sa každoročne zapájal do akcie Zasadil som strom. V spolupráci so základnými školami na Horehroní sme za posledné roky zalesnili už nemalé plochy postihnuté kalamitami a vysadili stovky lesných drevín. Keďže tento rok nám situácia okolo koronavírusu túto spoluprácu neumožnila, rozhodli sme sa vysadiť v rámci tohto projektu stromy ovocné, a to čerešne a višne.

  

Ovocná alej vyrastie v katastri obce Bacúch, pri rieke Hron, v oblasti ktorá je v týchto dňoch často navštevovaná milovníkmi prírody a ľudia tam nachádzajú  relax a pohodu. Obec Bacúch sa na projekte spolupodieľala finančne, aj dodaním zamestnancov z radov VPP. Veríme, že o pár rokov bude toto miesto ešte pútavejšie a lákavejšie pre turistov.

Nakoľko sa táto aktivita stretla s pozitívnym  ohlasom aj u iných obcí, mienime v projekte ovocných lesných ciest pokračovať.

                                                                                           Ing. Martina Kovalčíková, OZ Beňuš