Kráľ z Topoľčianok

V Poľovnom revíri Malá zvernica (OZ Topoľčianky) bol počas ruje ulovený jeleň a podľa historických údajov ide o „najsilnejšieho“ jeleňa uloveného v Topoľčiankach. Predbežná bodová hodnota trofeje tohto jeleňa dosiahla impozantnú hodnotu 244,31 bodov CIC. Váha trofeje ustála na čísle 13,80 kg. Trofej bude neskôr posúdená ústrednou hodnotiteľskou komisiou pre určenie výslednej bodovej hodnoty.

Dňa 16.9.2021 sa v Topoľčiankach oslavovalo významné výročie - 100 rokov štátnych lesov a hneď o dva dni neskôr 18.9.2021 sa tunajšiemu odštepnému závodu podaril ďalší historický zápis. V uznesení Vlády Slovenskej republiky číslo 548/2017, ktorým bol schválený tzv. Národný program rozvoja poľovníctva, bola Veľká a Malá zvernica vyhlásená za génové základne jelenej zveri. Účelom je zachovať geneticky kvalitné pôvodné populácie zveri, príp. občerstvovaním krvi dosiahnuť vyššiu kvalitu existujúcich populácií s vytvorením podmienok pre maximálny rozvoj poľovníckeho turizmu. V roku 2017 sme začali s napĺňaním cieľov Národného programu rozvoja poľovníctva a to nákupom jedincov jelenej zveri s kvalitným genofondom pre účely občerstvenia krvi. Zo Zvernice Biely potok bolo spolu dovezených päť jeleňov a desať jeleníc, ktoré boli vypustené v Poľovnom revíri Malá zvernica. Ich potomstvo sa následne využíva pri zazverovaní Poľovného revíru Veľká zvernica. Prvý zo spomínaných jeleňov, ktorý bol dovezený v roku 2017, splnil svoje poslanie a jeho kvalitné gény putujú ďalej v jeho potomstve. Jeleň bol ulovený dňa 18.9.2021 v Poľovnom revíri Malá zvernica počas ruje. Podľa historických údajov ide o „najsilnejšieho“ jeleňa uloveného v Topoľčiankach. Predbežná bodová hodnota trofeje tohto jeleňa dosiahla impozantnú hodnotu 244,31 bodov CIC. Váha trofeje ustála na čísle 13,80 kg. Trofej bude neskôr posúdená ústrednou hodnotiteľskou komisiou pre určenie výslednej bodovej hodnoty.