Zhody parožia z Chráneného poľovného revíru Nízke Tatry

Aj OZ Liptovský Hrádok svoju poľovníckou verejnosťou každoročne navštevovanú prehliadku jeleních zhodou a trofejí z CHPR Nízke Tatry presunula do úzkeho kruhu. Aké skvosty si mohla skupinka prítomných kolegov prezrieť si však môžete aspoň v skratke prečítať.

Rok 2020 je ťažkou skúškou pre všetkých. Pandémia vírusu COVID 19 prekazila mnohé plánované a tradičné udalosti.

Odštepný závod Liptovský Hrádok každoročne organizoval výstavu zhodov parožia z Chráneného poľovného revíru Nízke Tatry (ďalej CHPR). V roku 2019 úspešne absolvovaná desaťročnica nepokračovala síce tento rok tradične, ale postavili sme sa výzve a nezanevreli na vášeň, koníček a výpovednú hodnotu zhodov parožia.

Lesné správy v pôsobnosti CHPR Nízke Tatry zorganizovali interné prehliadky, pre zamestnancov LS a OZ.  LS Malužiná usporiadala výstavu 27. mája. Hodnotiteľom bol Ing. Jankovič. LS Čierny Váh sústredil zhody na prehliadke 23.04. a hodnotil Ing. Ondrejkov. Prehliadku ukončila LS L. Teplička, kde bol hodnotiteľ Marek Novák.

Celkovo bolo sústredených 475 zhodov z 331 jeleňov. Na LS Malužiná 110 zhodov zo 75 jeleňov. Na LS Čierny Váh 241 zhodov zo 168 jeleňov. Na LS Liptovská Teplička 124 zhodov z 88 jeleňov. Medailovo boli dve zlaté jelene, 36 strieborných a 91 bronzových. Priemerné bodové hodnoty boli v I. VT 106,56 b. C.I.C., v II. VT 147,72 b. C.I.C., v III. VT 176,64 b. C.I.C. a v IV. VT 187,30 b. C.I.C.

Medzi cenné zhody patria nielen zlaté a chovné jelene, ktoré určujú ráz CHPR ale aj nešťastníci, ktorým nebolo dopriate zhodiť parohy nepoškodené. Zaujímavé a dôležité sú aj abnormality, ktoré majú vlastnú výpovednú hodnotu o zvláštnostiach a poruchách vývoja jelenieho parožia. Každý paroh a jeho nositeľ majú vlastný príbeh, ktorý niekedy poznáme a niekedy môžeme len hádať, čo na svojich potulkách lesom zažil.

Jedenásty ročník bol ukončený, zhody katalogizované a výstupom bude klasický katalóg ako po minulé roky.

Ďalšia sezóna je otázkou budúcnosti. Nech však ďalší rok prinesie čokoľvek, králi hôr parohy neprestanú zhadzovať a vášne neupadnú do zabudnutia.

 

Ing. Zuzana Puterová, OZ Liptovský Hrádok