Lesnícky náučný chodník Bolešov - Krivoklát

Po jedenástich rokoch sa dočkal svojej rekonštrukcie lesnícky náučný chodník, ktorý sa nachádza na území v práve OZ Považská Bystrica. Prechádza prostredím s veľkým množstvom prírodných zaujímavostí a v rámci 21 zastávok prináša množstvo informácii o lese a lesníctve.

Srdečne Vás pozývame na náš Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát. Nachádza sa v okrese Ilava, v katastroch obcí Krivoklát a Bolešov. Na dĺžke 8,2 km je možné vidieť množstvo prírodných krás. Hneď pri vstupe od obce Krivoklát prechádzame cez nádherný prírodný úkaz – PP Krivoklátsku tiesňavu. Pokračujeme po asfaltovej lesnej ceste stredne náročnej na fyzickú kondíciu, vhodnú najmä pre cyklistov. Prechádzame okolo PP Krivoklátske lúky, ktoré sa oplatí navštíviť hlavne v skorom letnom období, kedy sú bohato zakvitnuté najmä desiatkami druhov orchideí. Na trase sa nachádza rozhľadňa s nádherným pohľadom na Vršatské bradlá. V najvyššom bode chodníka, pri horárni Chrástková, v nadmorskej výške 550 m n. m. si môžeme posedieť pri altánku, opiecť slaninku pri ohnisku a preštudovať viacero náučných tabúľ. Môžeme sa dozvedieť, že práve v týchto lesoch sa liečil známy barokový básnik Hugolín Gavlovič a napísal tu svoje najznámejšie mravoučné dielo „Valaská škola mravúv stodola“. Asfaltová lesná cesta nás ďalej vedie okolo vápencových brál Kozie rohy a následne k Dračej studni. Tu voda vytvorila najkrajší a najmohutnejší penovcovo-travertínový útvar v Bielych Karpatoch. Je to prírodná pamiatka s vodopádmi, ktoré vyniknú nielen na jar po roztopení snehov, ale aj v zime, kedy sa tu tvoria krásne ľadové cencúle. Obsahuje množstvo cenných fosílií pravekých mäkkýšov. Po celej trase chodníka môžeme pozorovať, či sa nám v rozvešaných vtáčích búdkach nezahniezdili nejaké spevavce.

Prvá myšlienka o vybudovaní Lesníckeho náučného chodníka Bolešov – Krivoklát vznikla už v roku 2006. Dokončený a slávnostne otvorený bol 28.6.2007 za bohatej účasti detí, dospelých i médií. Na jeseň 2018 prebehla jeho rekonštrukcia za pomoci finančných prostriedkov z Menovitých akcií plánovaných na rok 2018. Obnovené boli niektoré poškodené tabule a pribudli nám štyri nové. Vynovená je aj rozhľadňa, lavičky a zábradlie k studničke.

Na 21 zastávkach môžu návštevníci vidieť informácie o činnosti lesníkov, lesnom hospodárstve, programe starostlivosti o les, lesnej pedagogike, lesníckej mape, ochrane lesa, hraničnom kopci, snehovej jame, lesníckych znakoch, výchove lesných porastov, lesnej ceste, odvoznom mieste, obnoviteľných zdrojoch energie, o dôležitosti vody v prírode, faune, flóre, vtáctve našich lesov, o horárni Chrástková, Vršatských bradlách, Krivoklátskych lúkach a Dračej studni.

JM, OZ Považská Bystrica