Hrad Teplica

Zrúcanina hradu Teplica, ktorého hlavnou úlohou bolo kontrolovať jednu z prístupových ciest do Banskej Štiavnice, je ďalším pozostatkom hradov nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe nášho podniku.

Zub času, ale najmä ľudská činnosť spôsobili, že z kedysi mocného hradu je dnes už len nepatrné torzo. Hrad Teplica je ďalšou hradnou zrúcaninou, ktorá sa nachádza na pozemkoch v správe štátneho podniku LESY SR.

Poloha

Hrad Teplica nazývaný aj Sklenoteplický alebo Pustý hrad, sa nachádza na zalesnenom vrchole (629 m n. m.) v Štiavnických vrchoch asi 1,5 km západne od obce Sklené Teplice (okres Žiar nad Hronom). Priamo z obce vedie k hradu žlto značený turistický chodník, ktorý sa po necelom kilometri napája na zeleno značenú turistickú trasu.

História

Predpokladá sa, že hrad Teplica bol vybudovaný z dvoch dôvodov. V prvom rade mal chrániť a kontrolovať jednu z prístupových ciest do Banskej Štiavnice, ktorá sa už v druhej polovici 13. storočia stala významným centrom okolitej banskej oblasti. Zároveň mal hrad chrániť ťažobnú lokalitu vo svojej bezprostrednej blízkosti – na severnom svahu hradného vrchu.

Je pravdepodobné, že Sklenoteplický hrad vznikol už v priebehu 13. storočia na území, ktoré v tom čase patrilo ostrihomskému arcibiskupovi. Prvá písomná zmienka o hrade nazvanom Thoplicze pochádza až z 15. storočia. V polovici tohto storočia sa hrad dostal do rúk vojakov Jána Jiskru z Brandýsa. Po ich vyhnaní bol objekt hradu opravený a vrátený ostrihomskému arcibiskupovi Jánovi Vitézovi. Krátko potom počas bojov o uhorský trón bol Sklenoteplický hrad opätovne poškodený a dlhší čas neopravený. Podľa záznamov v listinách ho už ako majetok kráľovnej Beatrix nákladne obnovili a vojensky vybavili až v roku 1489. Postupne však strácal svoj predchádzajúci význam. V časoch tureckej hrozby plnil úlohu signalizačného stanovišťa. Začiatkom 17. storočia mal už len malú vojenskú hodnotu a postupne začal chátrať. V rokoch 1807-1811 obyvatelia Sklených Teplíc objekt hradu takmer úplne rozobrali a materiál použili na stavbu miestneho kostola.

Súčasný stav

Hrad Teplica sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Jeho niekdajší areál sa v súčasnosti rozkladá na samostatnej parcele, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako ostatná plocha so spôsobom využívania: pozemok, na ktorom sa nachádza zrúcanina. Vlastníkom parcely je štát a správcom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. V rámci podniku patrí pozemok s hradom do pôsobnosti Odštepného závodu Žarnovica.

Sklenoteplický hrad je na prvý pohľad len málo zreteľným torzom uprostred lesného porastu a jeho zvyšky doteraz neboli odborne preskúmané. Je preto možné, že v budúcnosti ešte vydá svoje netušené a prekvapivé tajomstvá.

LČ, LDM Zvolen

Použitá literatúra: Plaček, M.; Bóna, M. (2007): Encyklopedie slovenských hradů. Praha: Nakladatelství Libri.