Lesník 06/2020

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Stiahnuť PDF Archív vydaní

Poľovnícke dni v Betliari

Predstavenie génovej základne Volovské vrchy, ktorú tvorí komplex režijných revírov OZ Košice a OZ Rožňava s celkovou výmerou 36.602 hektárov, bolo len jednou súčasťou Poľovníckych dní v Betliari, ktoré sa konali 14.-15.6.2019.

Po ročnej prestávke (v roku 2018) LESY SR š.p. OZ Rožňava znovu pripravil poľovnícky deň v Betliari. K myšlienke poľovníckych dní v Betliari sa pridali aj ďalší spoluorganizátori a tak tohtoročné podujatie prerástlo do dvoch poľovníckych dní. Prvý deň piatok 14.6. bol viac odborný poľovnícky program v gescii LESOV SR, š.p.

Hlavným bodom programu bolo vyhlásenie Zvernice Betliar za 51. Významné lesnícke miesto na Slovensku. Zvernica Betliar má už takmer 135-ročnú históriu a patrí tak medzi najstaršie aj dnes funkčné zvernice na Slovensku. Poľovníctvo v Betliari tak stojí na pevných historických základoch, ktoré vybudovali príslušníci rodiny Andrássyovcov a poľovnícky personál ich lesného majetku v Betliari. Betliar je jeden z mála príkladov na Slovensku, keď historické základy poľovníctva v plynutí času dejín neboli totálne zničené a zabudnuté. V Betliari sa naše historické dedičstvo obnovilo a v súčasnosti sa úspešne rozvíja. V súčasnosti je Zvernica Betliar, čo sa týka úrovne poľovníctva a kvality chovu zveri  minimálne v tak dobrom stave, ako v rokoch rozkvetu anrassyovského poľovníctva v Betliari na konci 19. a začiatku 20. storočia. Tabuľa Významné lesnícke miesto Zvernica Betliar bude umiestnená pri hlavnej bráne zvernice a bude na ňu odkazovať aj menšia tabuľa v areáli kaštieľa Betliar.

Pri tejto príležitosti OZ Rožňava sústredil a v kruhu okolo fontány pred kaštieľom vystavoval doteraz najpočetnejšiu kolekciu významných zlatých poľovníckych trofejí zo Zvernice. Celkove tu bolo vystavených 21 zlatých trofejí, päť strieborných a desať zlatých trofejí zahraničných hostí vo forme fotodokumentácie. Je pritom potešiteľné, že až 27 zlatých trofejí jeleňov, danielov a muflónov pochádza z obdobia posledných troch poľovníckych sezón Zvernice Betliar. V súčasnosti najsilnejšia trofej jeleňa zo Zvernice má hodnotu 232,05 b. CIC, daniela 212,55 b. CIC a muflóna 236,30 b. CIC.

Okrem tých súčasných trofejí boli v Rotunde v parku vystavené aj historické trofeje zo zbierok Múzea v Betliari. Tohto roku to boli trofeje kamzíkov, ktorých sa zachovalo 31 ks. Kamzíky boli ulovené v rokoch 1904 až 1942 predovšetkým príslušníkmi rodu Andrášiovcov. Štyri trofeje kamzíkov pochádzajú pohorí Retezat a Fagaraš na území súčasného Rumunska a tie sú aj trofejovo najsilnejšie, keď dve trofeje dosiahli bodovú hodnotu striebornej medaile (107,93 b. CIC a 105,48 b. CIC). Ďalšie štyri trofeje kamzíkov pochádzajú z Tatier z územia Slovenska a z nich jedna trofej má hodnotu bronzovej medaily (103,05 b. CIC). Najviac, 19 trofejí je z poľovných revírov dnešného Rakúska, pritom najsilnejšia trofej má hodnotu 99,38 b. CIC. Pri štyroch trofejach kamzíkov neboli k dispozícii žiadne identifikačné údaje.

Dôležitým bodom programu bolo zo strany odboru poľovníctva GR predstavenie génovej základne Volovské vrchy, ktorú tvorí komplex režijných revírov OZ Košice a OZ Rožňava s celkovou výmerou 36.602 hektárov. Po prvý krát na takomto verejnom fóre boli prezentované zásady a ciele obhospodarovania režijných revírov v génovej základni Volovské vrchy ako aj návrh na vytvorenie poľovníckych zón kľudu a zón lovu zveri. V tejto súvislosti OZ Košice a OZ Rožňava pripravil prehliadku jeleních zhodov z jelenej poľovnej oblasti J-XVI Smolník, časť Volovské vrchy. Celkove bolo sústredených a hodnotených 130 zhodov z 93 jeleňov, čo poskytlo dobrý prehľad o súčasnej štruktúre a kvalite jeleňov v tejto oblasti.

Zhody danielov a jeleňov boli hodnotené a vystavované aj zo Zvernice Betliar a to dva ročníky 2017/18 a 2018/19. Pri ich vyhodnotení bolo možné konštatovať zaujímavý poznatok, ako sa zmenené klimatické podmienky a extrémy počasia prejavujú aj na kvalite trofejí. Ročník jeleňov a danielov 2018/19 bol ovplyvnený dlhšie trvajúcou bez úrody duba a buka v lesných porastoch a hlavne extrémne teplým a suchým počasím v apríli až júni 2018, čo sa prejavilo veľmi slabou vegetáciou na lúkach a aj v lesných porastoch a ovplyvnilo to aj tvorbu a kvalitu parožia jeleňov a danielov. Zhody danielov III. vekovej triedy vo Zvernici Betliar v sezóne 2018/19 medziročne poklesli o 18,6 bodov CIC a 0,7 kg. Zhode jeleňov IV. v.t. v uvedenom období poklesli o 6,28 b. CIC a 0,5 kg.

Park kaštieľ v Betliari patril aj žiakom škôl a Lesnej pedagogike, ktorú pripravili spoločne zamestnanci Lesov SR OZ Košice, OZ Prešov, OZ Vranov, OZ Sobrance, OZ Semenoles, OZ Rožňava a GR. Bola to za posledné roky najväčšia a najkomplexnejšia akcia lesnej pedagogiky v obvode OZ Rožňava, na ktorej sa zúčastnilo 800 žiakov a pedagógov z 12 škôl v okrese Rožňava. Žiaci a učitelia odchádzali z množstvom pozitívnych dojmov a pre mnohých z nich bol piatkový výlet do Betliara spojený s lesnou pedagogikou jedinou reálnou možnosť koncoročného školského výletu.

Druhý poľovnícky deň v sobotu 15.6. bol v gescii regionálnych organizácii Slovenského poľovníckeho zväzu a Slovenskej poľovníckej komory. Tí pripravili širokú poľovnícku a nepoľovnícku verejnosť množstvo atrakcií zo života a činnosti poľovníkov. Spomenieme slávnostný sprievod parkom nasledovaný Svätohubetskou omšou, odovzdávanie poľovníckych vyznamenaní, pasovanie nových poľovníkov, ukážka vábenia zveri, sokoliarstva, strelecké súťaže ako aj súťaž vo varení poľovníckeho gulášu, na ktorom si mohli všetci návštevníci Betliara aj pochutnať. Veľkému záujmu sa tešila aj oblastná výstava psov všetkých plemien, ktorá sa v Betliari konala po prvý krát a pritiahla množstvo milovníkov psov a to nie len poľovníckych plemien.

Celé toto podujatie sa uskutočnilo aj vďaka podpore, zázemiu a podmienkam vytvorený zo strany  Slovenského národného múzea v Betliari a aj samotnej obce Betliar. Je dobré, že všetkým zapojeným organizátorom záleží na tom, aby sa do Betliarského kaštieľa a jeho areálu vrátil čulý poľovnícky život, aký tu bol aj v dobách minulých. Tieto poľovnícke dni boli zároveň aj generálkou na Celoslovenské poľovnícke slávnosti a Deň Sv. Huberta, ktoré kvôli rekonštrukcii kaštieľa vo sv. Antone budú presunuté do Betliara a uskutočnia sa 7. septembra 2019.

„S vďakou je treba spomenúť aj študentov a pedagógov zo Strednej lesníckej školy v Prešove, ktorí výraznou mierou vypomohli pri zabezpečení akcie a to lesničiarmi, sokoliarmi a zabezpečením stanovíšť lesnej pedagogiky. OZ Rožňava a Zvernica Betliar má s Lesníckou školou v Prešove dlhoročnú spoluprácu aj pri zabezpečovaní praktických cvičení z poľovníctva, zbere zhodov parožia a aj zabezpečovaní exkurzií pre študentov.“

Marcel Lehocky, OZ Rožňava