Lesník 06/2020

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Stiahnuť PDF Archív vydaní

Zálomská opäť zakvitla jeleními trofejami a zhodmi jelenieho parožia

Zálomská opäť zakvitla jeleními trofejami a zhodmi jelenieho parožia. Záujem o túto poľovnícku akciu z roka na rok stúpa, čo nás uisťuje, že štátom riadené poľovníctvo je na správnej ceste...

Prípravy už 2 týždne pred termínom výstavy trofejí za poľovnícku sezónu 2018/19 i jeleních zhodov z PR CHPO Poľana dávali tušiť, že odštepné závody Kriváň a Čierny Balog chcú opäť pripraviť hodnotný poľovnícky ale i kultúrny zážitok. A môžeme povedať, že kolegom to opäť vyšlo. Hoc počasie „nebolo isté“  na LS Kyslinky, lúku Zálomskú si našlo cestu množstvo nadšencov, milovníkov prírody a poľovníctva.  A opäť bolo čím sa kochať.

Otvorenie výstavy, privítanie hostí a návštevníkov bolo ako sa na takto poľovnícky uznávanú akciu patrí, generálnym  riaditeľom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Ing. Mariánom Staníkom, ktorý vyzdvihol prácu kolegov pri zveľaďovaní jednej z génových základní Slovenskej republiky a to PR CHPO Poľana. Zároveň vyzdvihol záujem poľovníckej ale i nepoľovníckej verejnosti o organizované akcie LESMI Slovenskej republiky, štátny podnik. MPaRV zastupoval Ing. J. Regec, generálny tajomník služobného úradu. Dobrú spoluprácu na území CHPO Poľana medzi štátnym podnikom a ochranou prírody potvrdila svojou aktívnou účasťou riaditeľka CHKO Poľana Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.. Ing. A. Kaššák ako prezident Slovenského klubu sokoliarov pri SPK prezentoval úspech poľovníctva a to zapísanie SOKOLIARSTVA do prestížneho zoznamu kultúrneho nehmotného dedičstva Slovenska. Počas otvorenia výstavy bola úspešnému poplatkovému lovcovi poľovnícky významnej jelenej trofeje (poľovnícka významná trofej jeleňa – trofej jeleňa, ktorá dosiahne bodovú hodnotu 230 a viac b. CIC) odovzdaná medaila  a pamätný list, nakoľko bola oficiálne ohodnotená komisiou CIC v Budapešti.

Už tradične po zahájení výstavy sa návštevníci rozptýlili medzi trofeje najmä jeleňov a zhodov z jeleňov. Na výstave boli prezentované trofeje zo 63 jeleňov z toho tri špičkové jelenie trofeje, ktoré dosiahli 212,14 b. CIC vo veku 11 rokov (strhnutý vlkmi, PR CHPO Poľana), 231,23 b. CIC vo veku 11 rokov (ulovený poplatkovým hosťom, Zvernica Trnavy), a 233,62 b. CIC vo veku 12 rokov (ulovený poplatkovým hosťom, PR CHPO Poľana). Zároveň boli prezentované trofeje zo srncov (13 trofejí) a diviačej zveri (4 trofeje), kde najsilnejší diviak bol ohodnotený na 127,40 b. CIC a dosiahol zlatú medailu. Zároveň boli v poľovníckej sezóne 2018/19 ulovené i medvede v počte 5 ks a jeden vlk. Najsilnejšia medvedia trofej – lebka dosiahla 53,5 b. CIC a bronzovú medailu. Ulovený vlk - lebka dosiahla bodovú hodnotu 41,2 b. CIC a striebornú medailu.

Na výstave boli zároveň prezentované zhody z jeleňov, nájdené v roku 2019. Celkovo bolo na výstave prezentovaných 343 ks jeleních zhodov z 243 jeleňov. Na základe posúdených a obodovaných zhodov dosiahlo pre udelenie bronzovej medaily 87 jeleňov , striebornej medaily 16 jeleňov a 3 jelene boli ohodnotené zlatou medailou na základe zhodov. Tú poslednú poľovnícku sezónu na základe zhodov môžeme posúdiť opäť ako dobrú, no sami jelene nám ukazujú, čoho je populácia schopná. Každý rok je iný, čo sa týka úživnosti (najmä  lúky a s tým súvisiaca pastevná hmota, úroda buka, duba...), snehovej pokrývky (jej výška, dĺžka snehovej pokrývky), vyrušovania zveri a tieto aspekty sa prejavujú pri „parožení“ jeleňov a následne pri trofejach, ktoré nám jelene nasadia. Preto treba byť pri obhospodarovaní poľovnej zveri najmä trpezlivý a príroda nám sama ukáže tú správnu cestu.

PR CHPO Poľana bola zároveň predstavená a prezentovaná na výstave i z pohľadu poľovníckych zón. Ide o poľovnícke zóny kľudu a zóny lovu, kde cieľom je vytvorenie vhodných podmienok pre priestorové a časové aktivity poľovnej zveri, poľovníkov a verejnosti. Zóna kľudu bola vytýčená na ploche cca 5 000 ha z celkovej plochy PR CHPO Poľana, ktorá činí 20 659 ha.

 Ako sa hovorí „v máji dážď v stodole ráj“ tak nech i tá nastávajúca poľovnícka úroda v PR CHPO Poľana je bohatá, bohatá najmä na kľud, kvalitnú pašu pre zver, nech Poľana opäť dokáže svoju majestátnosť napríklad významnou jeleňov trofejou, peknými zážitkami z ruje pre poľovníckych hostí a kolegov, ktorí vynakladajú úsilie pri zveľaďovaní tejto génovej základne. 

Ing. Patrik Micháľ, Ing. P. Kuric