Aktuálne

Celoeurópsky kongres Pro Silva sa uskutočnil v Nemecku

V dňoch 19. až 21. júna 2008 sa v Nemecku, v spolkovom štáte Bádensko-Württemburgsko, v meste Freudenstadt uskutočnil celoeurópsky kongres Pro Silva, na ktorom sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov zo všetkých európskych krajín, kde je záujem o prírode blízke obhospodarovanie lesa. Prvý deň odborného programu boli prednesené referáty na tému predpokladaných klimatických zmien a ich dopadov na európske lesníctvo a k úlohe prírode blízkeho hospodárenia v lese vo vzťahu k tlmeniu týchto zmien na vývoj lesných porastov. Ďalšie dva dni boli venované terénnym ukážkam, ktoré sa uskutočnili v mestských a súkromných lesoch v blízkom okolí(predovšetkým v mestských lesoch usporiadetľského Freudenstadtu) a boli venované téme trvalého, ekonomicky efektívneho prírode blízkeho obhospodarovania lesa a prebudove na prírode blízky les. Informáciu o priebehu kongresu Pro Silva a poznatkoch, ktoré si z neho priniesli účastníci, nájdete v odborných príspevkoch v Lesníku a Lese/Lesokruhoch.

Prečítať viac

Keď v krvi koluje "Pro Silva pozitiv"

Prečítať viac

Lesnícky deň Pro Silva 2007 zorganizovali ML Košice

Mestské lesy Košice a.s. sa prvý krát pripojili k myšlienkam prírode blízkeho lesného hospodárstva v roku 2000. Realizácia týchto zásad pri obnove porastov má kladný dopad nielen na lesné spoločenstvá, ale zároveň je dobrou reklamou resp. obhajobou našej odbornej práce. Mestské lesy v spolupráci s organizáciou Pro Silva Slovakia pripravili Lesnícky deň Pro Silva na území LS Črmel dňa 18.9.2007. Exkurzný sprievodca lesníckym dňom je k dispozícii vo vnútri textu

Prečítať viac

Akcia Pro Silva na OZ Námestovo

Lesy SR, š.p. OZ Námestovo v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganiovali lesnícky deň Pro Silva, ktorý sa uskutočnil 2. 10. 2007 na LS Zákamenné. Program lesníckeho dňa bol naplnený ukážkami prírodného lesa v prírodnej rezervácií Úšust cez čiastočne obnovne rozpracované porasty v génových základniach smreka až po mladšie rovnoveké smrekové monokultúry.

Prečítať viac

Študijná cesta Pro Silva Slovakia do ČR

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s hnutím Pro Silva Slovakia zorganizovali v dňoch 28.-30.mája 2007 študijnú cestu do Českej republiky s cieľom priblížiť progresívne metódy obhospodarovania lesov u našich českých kolegov. Podrobnú odbornú správu z exkurzie nájdete v časti Odborné príspevky/prezentácie.

Prečítať viac