Aktuálne

Akcia Pro Silva na OZ Námestovo

Lesy SR, š.p. OZ Námestovo v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganiovali lesnícky deň Pro Silva, ktorý sa uskutočnil 2. 10. 2007 na LS Zákamenné. Program lesníckeho dňa bol naplnený ukážkami prírodného lesa v prírodnej rezervácií Úšust cez čiastočne obnovne rozpracované porasty v génových základniach smreka až po mladšie rovnoveké smrekové monokultúry.

Prečítať viac

Študijná cesta Pro Silva Slovakia do ČR

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s hnutím Pro Silva Slovakia zorganizovali v dňoch 28.-30.mája 2007 študijnú cestu do Českej republiky s cieľom priblížiť progresívne metódy obhospodarovania lesov u našich českých kolegov. Podrobnú odbornú správu z exkurzie nájdete v časti Odborné príspevky/prezentácie.

Prečítať viac