Verejné obstarávania do 30.06.2013

Zber a dodávka semennej suroviny lesných drevín

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Semenoles

Rozšírenie kapacity diskového poľa

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Úžitkové automobily

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Sadenice topoľa šľachteného

Lesy Slovenskej republiky, š. p. Odštepný závod Semenoles

Rekonštrukcia L.C. Kyslá Biela Vody

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Lesná cesta Očová-Hlboká, oprava

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň

Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, LS Stará Bystrica

Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, LS Stará Bystrica

Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, LS Povina

Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, LS Povina

Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, LS Turzovka

Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, LS Turzovka

Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, LS Čadca

Pestovateľská činnosť na OZ Čadca, LS Čadca

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Slovenská Ľupča