Verejné obstarávania do 30.06.2013

Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň

Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň

Odvoz dreva na OZ Košice

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Levice, celoplošná príprava pôdy

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Gabčíkovo

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance

Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance

Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance

Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance

Pastovateľská činnosť na OZ Levice, LS Kamenín

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Bajč

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Podhájska

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice ,LS Ľuboreč

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Želiezovce

Lesy Slovenskej republky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Pukanec

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť OZ Levice, LS Plášťovce

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepn závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Ladzany

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice, LS Antol

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Levice.

Pestovateľská činnosť na OZ Levice ,LS Modrý Kameň

Lesy slovenskej republikyštátny podnik , Odštepný závod Levice.

Zateplenie fasády administratívnej budovy OZ Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Žarnovica