Verejné obstarávania do 30.06.2013

Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Liptovský Hrádok

Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Liptovský Hrádok

Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná, na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Liptovský Hrádok

Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Klenovec na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rimavská Sobota

Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Brádno-Tisovec na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rimavská Sobota

Pestovateľské práce na OZ Rimavská Sobota - LS Hnúšťa na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rimavská Sobota

LC Husárka-rekonštrukcia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Lesná cesta Petrovská - rekonštrukcia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Lesná cesta Salonkáš – rekonštrukcia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Rekonštrukcia lesnej cesty Házička - Medvedzia

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Lesná cesta Plevovo – povodňové škody 2010

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Liptovský Hrádok

Rekonštrukcia rekreačnej chaty – hájenka Tepličné

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rimavská Sobota

Rekonštrukcia hrádze vodnej nádrže Hrončok

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Opravy a údržba osobných áut

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Nakladanie, manipulácia, prevoz dreva na OM

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica