Verejné obstarávania do 30.06.2013

Odvoz dreva na OZ Považská Bystrica na obdobie 1.7.2012 - 31.12.2013

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Odvoz dreva na OZ Smolenice v období od 1.7.2012 do 31.12.2013

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

Odvoz dreva na OZ Liptovský Hrádok za obdobie 01.07.2012 – 31.12.2013

Správa o nadlimitnej zakázke v zmysle § 21 ods. 2 zákona o VO.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Odvoz dreva na OZ Topoľčianky na obdobie od 1.7.2012 do 31.12.2012

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky

Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Oprava a obnova ostrekovacieho parkoviska

Oprava a obnova ostrekovacieho parkoviska - Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica

Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Porúbka

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

11.09.2013
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Sečovce

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

11.09.2013
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

11.09.2013
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Strážske

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

11.09.2013
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Ubľa

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

11.09.2013
Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

11.09.2013
Oznámenie o termíne otvárania ponúk časť „kritériá“

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 - 2017