Verejné obstarávania do 30.06.2013

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017

ZB ZASIHLIANKA - PŠ 2011

ZB ZASIHLIANKA - PŠ 2011

Oznámenia o otváraní ponúk vo verejných súťažiach

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Považská Bystrica

Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Nitra a LS Sládkovičovo

Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Topoľčianky

Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Hrušov a LS Skýcov

Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Topoľčianky

Pestovateľská činnosť na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a LS Čifáre

Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Topoľčianky

Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Semenoles

Pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje, okres Detva

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Semenoles