Verejné obstarávania do 30.06.2013

Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Holíč

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Lozorno

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Moravský Ján

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Sološnica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činosť na r.2014-2017 OZ Šaštín Výrobný celok Šaštín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Smolník na roky 2014 – 2017 (9593 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Jasov na roky 2014 – 2017 (9592 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Svinica na roky 2014 – 2017 (9591 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Hrable na roky 2014 – 2017 (9590 – MSS)

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice

Pestovateľská činnosť na OZ Košice, LS Stará Voda na roky 2014 – 2017 (9589 – MSS)

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Holíč

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Lozorno

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Moravský Ján

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, výrobný celok Sološnica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Oravská Polhora na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Zákamenné a LS Paráč na roky 2014 - 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017