Verejné obstarávania do 30.06.2013

Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Slovenská Ľupča

Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Predajná na roky 2014-2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Slovenská Ľupča

Chladiaci box na zverinu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Nakladanie, manipulácia, prevoz dreva na OM

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Považská Bystrica

Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance

Pestovateľská činnosť na OZ Sobrance, LS Slanec

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance

Pestovateľská činnosť na OZ Námestovo, LS Mútne na roky 2014 – 2017

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Námestovo

Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Lučenec

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň

Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Kyslinky

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň

Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Hriňová

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň

Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poľana

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň

Pestovateľská činnosť na OZ Kriváň, LS Poltár

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Kriváň