Verejné obstarávania do 30.06.2013

Oprava a obnova ostrekovacieho parkoviska

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ lesnej techniky

LESNÁ CESTA RUSKÁ PORUBA – RÁMOVÝ PRIEPUST, stavebné úpravy

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Vranov nad Topľou

Rekonštrukcia lesnej cesty Bystré - Štálovo

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Žarnovica

Rekonštrukcia LC Slanská I

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rožňava

Zrno ovsa siateho

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Revúca

Dodávka geotextílie pre LC Dóna Potok

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ lesnej techniky

Špeciálne prívesy

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Rekonštrukcia chladiacich boxov

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Semenoles

Dodávka kŕmnej zmesi pre raticovú zver

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Rimavská Sobota

HB Terebľa - novostavba

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance

Sociálno-prevádzková budova Zvernica Karná

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Sobrance

Lesný kolesový traktor

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Lesná lanovka s pohonnou stanicou UKT

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Krušetnícka hoľa

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Pneumatiky nové a pneumatiky protektorované pre zmiešanú prevádzku motorových vozidiel LESOV Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica

Nová web stránka

Vyhodnotenie OVS z 22.5.2017