Zákazky podľa §9 ods. 9

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadania zákazky "LC Lovce-Piesky, rekonštrukcia“

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Zverejnenie zadania zakázky na dodanie kukurice.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Zverejnenie zadania zakázky na dodanie násady pstruha potočného.

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadania zákazky "Most Kostoľany pod Tribečom-rekonštrukcia“

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadania zákazky "Oprava strechy a fasády lesovne Zubria zvernica“

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod KRIVÁŇ

Zverejnenie oznámenia na manipuláciu dreva harvesterom na ES Kriváň

LESY Slovenskej republiky, š.p. ,Banská Bystrica , OZ Kriváň

Výroba oceľových stĺpov so spojovacím materiálom.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Zverejnenie zadania zákazky na ťažbové mapy pre LC Topoľčianky a Žitavany

Tlač.ťaž.tech.mapy LC Moravany, LC Vrbové a LC Chtelnica

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Smolenice

Práce zemným strojom na údržbe približovacích ciest na OZ Revúca.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca.

OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Pletený HOPE úplet 30%

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok