Zákazky podľa §9 ods. 9

LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Odstránenie nedostatkov z revízií komínov a vykurovacích telies

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Poskytnutie služieb - prenájom priestorov, poskytnutie stravovania a ubytovania počas 2 - dňového seminára pra slovenských a maďarských lesníkov o starostlivosti o zver v chránených územiach (20. - 21.11.2013)

OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Maliarske práce“

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Trávnik kobercový“

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky

Dodávka stavebných (murárskych) prác na investičnej lesnej ceste Dóna potok

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu chaty Čierny Potok

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice LS Bratislava, oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritária

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice LS Majdán, oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritária

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice LS Dechtice, oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritária

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice LS Moravany, oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritária

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice LS Píla, oznámenie o otváraní ponúk - časť Kritária

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod lesnej techniky

Dodávka stavebných (murárskych) prác na investičnej lesnej ceste Chocholná - Kykula - prestavba

LESY Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Výzva na predloženie cenových ponúk na nákup rybích násad

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku - Brúsenie a náter schodišťa, podesty, zábradlia a obkladu

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy strediska Lesníckeho skanzenu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Predĺženie strechy - služobný byt Jánošovka

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog