Zákazky podľa §9 ods. 9

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na Rekonštrukciu budovy strediska Lesníckeho skanzenu

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na prestavbu a modernizáciu hygienického vybavenia rekreačnej chaty Tri Vody

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na akciu LC Pachlovka

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Námestovo

OZ SEMENOLES - Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku „Pletený HOPE úplet"

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles

Oprava výtlkov na úseku LC Malý Javorník - Svätý Jur

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, odštepný závod Smolenice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku - Výmena okien a pokládka zámkovej dlažby

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Oprava výtlkov na úseku LC Rača - Malý Javorník

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Odvodnenie a oprava podlahy na chate Skalica

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Oprava vstupného schodišťa do budovy ES Hronec

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Oprava vonkajšej omietky na služobnom byte Jánošovka

Audit zabezpečenia ochrany osobných údajov a aktualizáciu odpovedajúcej dokumentácie

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Výmena okien na administratívnej budove LS Sihla + byt pri LS Sihla

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo