Kontakty

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 048/ 67 11 613

Email: lesybe@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 57 393 ha
Lesnatosť: 62,9%
Drevinové zloženie: ihličnaté 78%, listnaté 22%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
29 652 ha

Umelá obnova lesa za rok: 240 ha
Prirodzená obnova lesa za rok: 60 ha
Ročná ochrana lesa: 370,174 tis. €
Ročný objem ťažby: 150 000 m3

Významné chránené celky:

 • Muránska planina a Stolické vrchy
 • Nízke Tatry

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

 • Vlk dravý (Canis lupus)

 • Rys ostrovid (Lynx lynx)

 • Medveď hnedý (Ursus arctos)

 • Svišť vrchovský (Marmota marmota latirostris)

 • Mlok karpatský (Triturus montandoni)

 • Orol skalný (Aquila chrysaetos)

 • Tetrov hlucháň (Tetrao urogallus)

Flóra:

 • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

 • Lykovec muránsky (Daphne arbuscula)

 • Zvonovec ľaliolistý (Adenophora liliifolia)

 • Vratičník mnohozárezový (Sceptridium multifidum)

 • Jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica)

 • Poniklec slovenský (Pulsatilla slavica)