Nadlimitné zákazky

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkové Humence

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská priehrada

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Brod

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Čermošná

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké kúpele

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - zber a dodávka semennej suroviny

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles