Nadlimitné zákazky

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Čermošná

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké kúpele

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - zber a dodávka semennej suroviny

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles