Nadlimitné zákazky

Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Žilina na r. 2014-2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina

Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Martin na r. 2014-2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina

Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na r. 2014-2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik OZ Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Moravany

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Dechtice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť - CPP na OZ Smolenice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Bratislava

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Píla

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Majdán

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice

Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice