Nadlimitné zákazky

Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Šaling na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Jochy

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkové Humence

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Oravská priehrada

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Brod

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles