Lesník 02/2020

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Stiahnuť PDF Archív vydaní

Články

Stratený - nájdený príhovor starého horára

Počas tohtoročného Dňa stromu sa čo to postrácalo a čo to sa aj našlo. Medzi nájdenými dokumentami bol aj príhovor starého horára adresovaný návštevníkom Lesníckeho skanzenu.

18.07.2019

Semenné sady

Zakladanie semenných sadov vzniklo zo snahy skrátiť obdobie potrebné pre zabezpečenie osiva a zjednodušiť realizáciu zberu, a to využitím starých záhradníckych skúseností. V zmysle zákona 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli je semenným sadom uznaná účelová výsadba klonov alebo potomstiev výberových stromov.

17.07.2019

Deň strom v podaní kvapiek dažďa

Deň stromu vo Vydrovskej doline sa už po osemnásty krát uskutočnil druhú júlovú sobotu. Tisícky návštevníkov neodradili ani kvapky dažďa, ktoré sa tomuto podujatiu roky vyhýbali.

13.07.2019

Čierny Balog

Hospodárske včelárenie v lesoch

Cieľom Memoranda je prezentovať spoluprácu s organizovanými včelármi zo SZV v oblasti hospodárskeho včelárenia v lese, spolupráce pri rozširovaní výsadby najmä nektárodarných stromov, ako aj v legislatívnej, ekologickej a propagačnej spolupráce so zameraním na ekológiu s prioritou na lesné ekosystémy.

13.07.2019

Čierny Balog

Reanimácia opatrení na ochranu lesa

Prinášame pohľad na opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov v minulosti, prieskumu ochrany lesov, prieskumu poľovného hospodárenia, na základe skúseností i názorov Doc. Ing. Jozef Konôpku, CSc..

25.06.2019

Voglov chodník

Pravdivý príbeh, ktorý sa začal písať v období pred prvou svetovou vojnou, nie je prezentáciou fašizmu, ale úzko súvisí s históriou Telgártu, s dejinami poľovania na hornom toku Hrona, ktoré sú srdcovými záležitosťami autora príbehu.

20.06.2019

Telgárt