Kontakty

Obrázok List

Rok 2017

Detský domov Bytča

 


Materská škôlka Turzovka 

 

Výstava Lesným chodníčkom Turzovka

Detský letný tábor Čadca

 

Ďakujeme za podporu  v roku 2017 a želáme všetkým šťastlivý rok 2018 .. sumár: 

Obrázok Lesná pedagogika 2017/1/9 

Obrázok Lesná pedagogika 2017/2/9

Začíname rok 2018

 

14.3.2018

Prezentácia na Dňoch Kysuckých poľovníkov ... Krátke, zbesilé a úderné

 

3.4.2018

Nakuknime do lesa .. inštalácia

 

12.4.2018

Nakuknime do lesa .. Detský domov Bytča ( 21 +4 účastníkov)

Obrázok Poďakovanie 1/9

12.4.2018

Nakuknime do lesa .. Materská škôlka Turzovka - Šárky ( 15 +2 účastníkov) 

12.4.2018

Nakuknime do lesa .. ZŠ s MŠ Dlhá nad Kysucou ( 13 +2 účastníkov)  

12.4.2018

Nakuknime do lesa .. Školský klub detí Turzovka ( 48 +4 účastníkov) 

X.4.2018

Materská škôlka Korňa  

 

X.4.2018

Materská škôlka Zákopčie   

 

X.4.2018

Základná škola Dolinsky potok 

 

2. a 4. 5. 2018

Les ukrytý v knihe Mestská knižnica Kysucké nové Mesto 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 041/ 430 85 11
Email: lesyca@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 96 688 ha

Celková výmera LPF na Kysuciach: 57 347 ha

Lesnatosť: 59 %

Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní ŠL:  18 806 ha

Z toho:

• kmeňové štátne porasty: 12 028 ha

• neštátne neodovzdané porasty: 6 282 ha

• prenajaté porasty od neštátnych subjektov:  496 ha

Drevinové zloženie: ihličnaté 87 %, listnaté 13 %

Ročná obnova lesa: 250 ha, z toho predpokladaná prirodzená obnova 48 ha

Priame náklady plánované na ochranu lesa: 100 tis. €

Ročný plánovaný objem ťažby dreva: 250 000 m3

Dĺžka lesných ciest: 310 km

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Vlk dravý (Canis lupus)

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

  • Vydra riečna ( Lutra lutra)

Flóra:

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)