Kontakty

Cenníky

cennik 2019

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 5243201

Email: lesykr@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 170 200 ha
Lesnatosť: 40,5%
Drevinové zloženie: ihličnaté 29%, listnaté 71%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
52 094 ha
Ročná obnova lesa: 220 ha
Ročná ochrana lesa: 100 000 €
Ročný objem ťažby: 185 000 - 200 000 m3

Významné chránené celky:

  • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

  • Poiplie

  • Poľana

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
  • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)