Kontakty


ÚSTREDIE OZ Poľana

  • Kontakty na OZ

  • Adresa: 334
  • PSČ: 962 04
  • Mesto: Kriváň
  • Telefón: 045/ 5243201
  • Fax: 045/ 5243204
  • Email: lesy.polana@lesy.sk

Ústredie / Oddelenia

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Telefón Mobil Email
Riaditeľ OZ Poľana Ing. Anton Kamenský 045/ 5243200 +421918335561 lesy.polana@lesy.sk
Sekretárka Gibalová Andrea 045/ 5243201 +421915824556
------
Personalista Ing. Palajová Beata 045/ 5243214 +421918333701
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Liptaková Andrea 045/ 5243234 +421918335084
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Antalík Peter 045/ 5243231 +421918335538
------
Referent správy LP a reprivatizácie Ing. Tuček Jozef 045/5243231 +421915835272
------
Referent správy a manažmentu majetku Krajčová Iveta
------
+421918335918
------
Referent správy a manažmentu majetku Ing. Vrbiniak Marian 045/ 5243231 +421918335144
------
Referent vnútornej správy Ing. Miklianová Iveta 045/ 5243216 +421908675038
------
Referent ABT, BT, TPO Ing. Martin Žilka 045/ 5243209 +421918334369
------
Vedúci výrobno-technického úseku Ing. Šarík Ján 045/ 5243212 +421918334526 lesy.polana@lesy.sk
Referent pre PBHL, pestovateľ Ing. Kovácsová Elena 045/ 5243232 +421918335281
------
Referent pre PBHL, ťažbár Ing. Malatinec Lukáš 045/ 5243203 +421918335523
------
Referent mechanizácie Ing. Sojka Tomáš
------
+421917444877
------
Referent pre ochranu lesa Ing. Lalíková Michaela 045/ 5243216 +421918335583
------
Referent ochrany prírody a krajiny, DVT Ing. Kovács Gabriel 045/ 5243207 +421918335129
------
Referent technickej prípravy výroby Ing. Sarvaš Štefan 045/ 5243207 +421918335510
------
Referent TPV, koordinátor aktivít projektov Ing. Pohly Lukáš 045/ 5243203 +421918333159
------
vedúci ekonomického úseku Ing. Kráľ Pavol 045/ 5243202 +421918335500 lesy.polana@lesy.sk
Referent pre plán, štatistiku a controlling Ing. Šuleková Jarmila 045/ 5243205 +421918335552
------
Hlavný účtovník Ing. Hriň Stanislav 045/ 5243208 +421918335291
------
Účtovník Čemanová Jana 045/ 5243208 +421918335532
------
Finančník Bc. Šaríková Lenka 045/ 5243206 +421918334561
------
Správca informačného systému Ing. Marko Ondrej 045/ 5243211 +421917677051
------
Mzdový účtovník Jarmila Baranová 045/ 5243210 +421905068472
------
Vedúci obchodného úseku Ing. Marcinek Juraj 045/ 5243213 +421918335575 lesy.polana@lesy.sk
Referent obchodu Bc. Krnáč Roman 045/ 5243213 +421918335541
------
Referent poľovníctva Ing. Nôžka Ján 045/ 5243216 +421918335558
------
Dispečer dopravy dreva Ing. Šever Lukáš
------
+421949206261
------
Referent MTZ a nákupu Ing. Katarína Pečková 045/ 5243220 +421903471554
------
Fakturant Ing. Orviská Anna 045/ 5243217 +421918335528
------
Fakturant Antalíková Jaroslava 045/ 5243219 +421918335526
------
Fakturant Ing. Lalíková Zuzana
------
+421917135412
------

LESNÉ SPRÁVY / EXP. SKLADY / Strediská / Regionálne strediská

LS/ Stredisko Adresa Pracovník Telefón Mobil Email
LS Lučenec Ulica B. Nemcovej 2703/2, 984 03 Lučenec Ing. Kvietik Milan 047/ 4331352 +421918335522 ls.lucenec@lesy.sk
LS Divín Námestie mieru 660/9, Divín 98552 Ing. Dudáš Ján 047/ 4397354 +421918335582 ls.divin@lesy.sk
LS Vígľaš Zvolenská 231/31, Vígľaš 96202 Ing. Juraj Orviský 045/ 5394236 +421918335562 ls.viglas@lesy.sk
LS Poltár Ulica slobody 611/70, Poltár 98701 Ing. Marian Rogožník 047/ 4223434 +421918335525 ls.poltar@lesy.sk
LS Poľana Horná Hriňová 1710, Hriňová 96205 Ing. Mihálik Boris 045/ 5497335 +421918335518 ls.polana@lesy.sk
LS Staré Hory Staré Hory 23, Staré Hory 97602 Ing. Riša Michal 048/ 4199214 +421918334514 ls.starehory@lesy.sk
LS Brusno Oremlaz 410, Brusno 976 62 Ing. Petrík Martin 048/ 4194794 +421918334578 ls.brusno@lesy.sk
ES Medzibrod Hlavná 36, Medzibrod 97696 Ing. Vladimír Haviar 048/ 4184443 +421918335662 es.medzibrod@lesy.sk
ES Polkanová Polkanová, Staré Hory 97602 Jaroslav Adamec 048/ 4198215 +421918334554 es.polkanova@lesy.sk
ES Kriváň Kriváň 334, Kriváň 96204 Ing. Gonda Branislav 045/ 5243222 +421918335839 es.krivan@lesy.sk
ES Vígľaš Zvolenská 229/35, Vígľaš 96202 Ing. Lauč Jozef 045/ 5394235 +421907153937 es.viglas@lesy.sk
ES Lučenec Skladištná 5206/2, Lučenec 98401 Ing. Imrovič Juraj 047/ 4331353 +421918335524 es.lucenec@lesy.sk