Kontakty

Obrázok Drevo Vítame Vás na stránke Aukcií dreva.   

Katalóg/Catalog (XLS, 78 kB)

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

Dražobný poriadok (DOC, 51 kB)

 

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod  Kriváň

 

vyhlasuje

DRAŽBU DREVA NA ES KRIVÁŇ


výrezov I. – III. triedy akosti
  DUB (50 m3), BUK (160 m3), JAVOR (20 m3), JASEŇ (100 m3), LIPA (3 m3), SMREKOVEC (45 m3), Brest (0,5 m3), Čerešňa (8 m3)

 

Dražba sa uskutoční v dňoch 10.3.2020 - 12.3.2020
v priestoroch ES Kriváň

 10.3.2020-11.3.2020 v čase od 730 -1500 hod.

 12.3.2020 v čase od 730 -1400 hod.


Vyhodnotenie bude 12.3.2020 o 1700 hod.,
v  budove OZ Kriváň.

Termín a miesto zverejnenia ponúk: 13.3.2020 o 900 hod na www.lesy.sk

Čas vyhradený na prijímanie reklamácií do 14.3.2019 do 900 hod

informácie: Ing. Peter Antalík

mobil: 0918335538

mail: peter.antalik@lesy.sk

Ing. René Kozáčik

riaditeľ OZ Kriváň

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 5243201

Email: lesykr@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 170 200 ha
Lesnatosť: 40,5%
Drevinové zloženie: ihličnaté 29%, listnaté 71%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
52 094 ha
Ročná obnova lesa: 220 ha
Ročná ochrana lesa: 100 000 €
Ročný objem ťažby: 185 000 - 200 000 m3

Významné chránené celky:

  • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

  • Poiplie

  • Poľana

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
  • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)