Kontakty

 

     Vítame Vás na stránke Aukcií dreva.   

Katalóg/Catalog 

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

Dražobný poriadok

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod  Kriváň

 

vyhlasuje

DRAŽBU DREVA NA ES KRIVÁŇ A ES LUČENEC


výrezov I. – III. triedy akosti
  DUB (70 m3), BUK (135 m3), JAVOR (35 m3), JASEŇ (70 m3), LIPA (3 m3), SMREKOVEC (80 m3)

Dražba sa uskutoční v dňoch 12.03.2019 - 14.03.2019
v priestoroch ES Kriváň a ES Lučenec

 12.03.2019 v čase od 730 -1500 hod.

 13.03.2019 v čase od 730 -1500 hod.

 14.03.2019 v čase od 730 -1330 hod.


Vyhodnotenie bude 14.03.2019 o 1800 hod.,
v  budove OZ Kriváň.

Termín a miesto zverejnenia ponúk: 15.3.2019 o 800 hod na www.lesy.sk

Čas vyhradený na prijímanie reklamácií do 16.3.2019 do 900 hod

informácie: Ing. Peter Antalík

mobil: 0918335538

mail: peter.antalik@lesy.sk

Ing. René Kozáčik

riaditeľ OZ Kriváň

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 5243201

Email: lesykr@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 170 200 ha
Lesnatosť: 40,5%
Drevinové zloženie: ihličnaté 29%, listnaté 71%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
52 094 ha
Ročná obnova lesa: 220 ha
Ročná ochrana lesa: 100 000 €
Ročný objem ťažby: 185 000 - 200 000 m3

Významné chránené celky:

  • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

  • Poiplie

  • Poľana

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
  • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)