Kontakty

 

 Vítame Vás na stránke Aukcií dreva.   

Katalóg/Catalog 

Vyhodnotenie/Auswretung/Evaluation

Dražobný poriadok

 

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepný závod  Kriváň

 

vyhlasuje

DRAŽBU DREVA NA ES KRIVÁŇ


výrezov I. – III. triedy akosti
  DUB (42 m3), BUK (116 m3), JAVOR (4 m3), JASEŇ (50 m3), LIPA (3 m3), SMREKOVEC (23 m3), Brest (1 m3), Jelša 
(1 m3)

Dražba sa uskutoční v dňoch 26.11.2019 - 27.11.2019
v priestoroch ES Kriváň

 26.11.2019 v čase od 730 -1500 hod.

 27.11.2019 v čase od 730 -1400 hod.


Vyhodnotenie bude 27.11..2019 o 1700 hod.,
v  budove OZ Kriváň.

Termín a miesto zverejnenia ponúk: 28.11.2019 o 900 hod na www.lesy.sk

Čas vyhradený na prijímanie reklamácií do 29.11.2019 do 900 hod

informácie: Ing. Peter Antalík

mobil: 0918335538

mail: peter.antalik@lesy.sk

Ing. René Kozáčik

riaditeľ OZ Kriváň

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 045/ 5243201

Email: lesykr@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 170 200 ha
Lesnatosť: 40,5%
Drevinové zloženie: ihličnaté 29%, listnaté 71%
Výmera lesného pôdneho fondu v užívaní: 
52 094 ha
Ročná obnova lesa: 220 ha
Ročná ochrana lesa: 100 000 €
Ročný objem ťažby: 185 000 - 200 000 m3

Významné chránené celky:

  • Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

  • Poiplie

  • Poľana

 

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Roháč obyčajný (Lucanus cervus)
  • Rys ostrovid (Lynx lynx)
  • Medveď hnedý (Ursus arctos)
  • Mlok karpatský (Triturus montandoni)
  • Vlk dravý (Canis lupus)

Flóra:

  • Zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)

  • Poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis)