Kontakty

 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik,

Odštepný závod Prievidza

Vás pozývajú na

DRAŽBU DREVA

 

výrezov I. až III. triedy akosti 

dub, buk, javor, smrekovec a ostatné list.

Dražba sa uskutoční v dňoch 30.11.2021 - 2.12.2021 (denne od 8:00 hod do 14:00 hod)

v priestoroch MES Veľké Uherce

Termín pre odovzdanie ponúk: od 2.12.2021 do 14:00 hod. na ES veľké Uherce

Vyhodnotenie bude 3.12.2021 do 15:00 hod. Výsledky budú zverejnené na www.lesy.sk/OZ Prievidza

Úplná ponuka tovaru bude zverejnená deň pred konaním dražby.

 

                                   Bližšie informácie:

                                   tel: 046 5422607

                                   0918 444 040, 0918 690 507, 0918 333 191

                                   e-mail: miroslav.botka@lesy.sk 

Dražba dreva 2021/11 pozvánka

Dražobný poriadok 2021/11 

Katalóg 2021/11

Výsledky verejnej dražby 2021/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 046/ 542 2607
Email: lesypd@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 168 500 ha
Lesnatosť: 44,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 27%, listnaté 73%
Výmera lesných pozemkov v užívaní:
48 000 ha
Ročná obnova lesa: 150 ha
Ročné náklady na ochranu lesa: 95 000 €
Ročný objem ťažby: 180 000 m3

Významné chránené územia:

  • CHKO Ponitrie 
  • CHKO Strážovské vrchy
  • Vtáčie územie Tríbeč
  • Vtáčie územie Strážovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

  • Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

Flóra:

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

  • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)