Kontakty

Odštepný závod Prievidza vznikol 1. 1. 2000 zlúčením bývalého Odštepného lesného závodu Prievidza a časti Odštepného lesného závodu Partizánske.

Lesy lemujú Hornonitriansku kotlinu na východných svahoch pohoria Považský Inovec, na severe v pohoriach: Strážovské vrchy, Malá Magura a na južnejšom výbežku Malej Fatry. Od Turčianskej kotliny ju oddeľuje pohorie Žiare, na ktoré nadväzujú Kremnické vrchy. Predelom od pohoria Vtáčnik je údolie riečky Handlovka. Pohorie Vtáčnik tiahne celou východnou hranicou. Na JV končí hranica OZ na svahoch pohoria Tribeč. Najvyšší vrchol je Vtáčnik1346 m .n.m. Celé územie odvodňuje rieka Nitra so svojimi prítokmi. Lesnatosť územia je značné diferencovaná. Na severe dosahuje 50 -62 %, na južnej polovici do 30%. Na územie OZ zasahuje na SZ cípe: chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy a na JV územia je to Chránená krajinná oblasť Ponitrie. Ďalej sú tu národné prírodné rezervácie : Vtáčnik, Veľká Skala, Vyšehrad, Rokoš, ako aj viaceré prírodné rezervácie a prírodné pamiatky.

V pohoriach Vtáčnik, Tribeč a Považský Inovec prevládajú pôvodné listnaté dreviny so zastúpením 87-92%, z nich je podiel duba 20-40%. Vo vyšších polohách bola primiešaná jedla (v pohorí Vtáčnik), v nižších borovica sosna a borovica čierna. Smrekovec bol vnášaný od začiatku storočia, podobne ako smrek. V pohoriach Malá Magura, Žiare, Kremnické vrchy, severnom výbežku Vtáčnika dosahuje zastúpenie ihličnanov až 50 % z nich je najviac zastúpený smrek. Smrekovec, ktorý bol vnášaný do porastov na prelome storočí je alpského pôvodu. V roku 1892 kúpil semeno smreka a smrekovca gróf Pálffy z Viedenského Nového Mesta. Podobne bol dovezený žaluď duba slavónskeho zo Sisaku v Juhoslávii a dodnes sú z neho porasty v katastri Oslian.

RÝCHLY KONTAKT

Telefón: 046/ 542 2607
Email: lesypd@lesy.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Katastrálna výmera: 168 500 ha
Lesnatosť: 44,3%
Drevinové zloženie: ihličnaté 27%, listnaté 73%
Výmera lesných pozemkov v užívaní:
48 000 ha
Ročná obnova lesa: 150 ha
Ročné náklady na ochranu lesa: 95 000 €
Ročný objem ťažby: 180 000 m3

Významné chránené územia:

  • CHKO Ponitrie 
  • CHKO Strážovské vrchy
  • Vtáčie územie Tríbeč
  • Vtáčie územie Strážovské vrchy

VZÁCNE DRUHY
FAUNY A FLÓRY

Fauna:

  • Rys ostrovid (Lynx lynx)

  • Medveď hnedý (Ursus arctos)

  • Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros)

Flóra:

  • Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

  • Poniklec prostredný (Pulsatilla subslavica)

  • Prilbica tuhá moravská (Aconitum firmum subsp. moravicum)